Diskussionsforum för B K R O

Människorättsskandal

Kvinnor i Sverige och världen över, brottas med samma problematik och det är främst att vara det svagaste könet.

Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I och utanför hemmet, i krig och i fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskriminering av kvinnan inskriven i lagen. Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser, i alla åldrar, oavsett etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. Förövarna går nästan alltid fria – även i Sverige.

Den största människorättsskandalen i vår tid

Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändå tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera.

Av denna anledning kommer vi här att ha ett diskussionsforum gällande olika kvinnofrågor och naturligtvis utsattheten som tillkommer med detta.

B K R O Kraft Force