B K R O Barn riktar sig till dig som är barn eller ungdom, och som är utsatt för våld och hot och andra övergrepp från vuxna eller från andra barn och ungdomar. Den riktar sig till alla barn som av någon anledning inte mår bra.

Det viktigaste du skall veta och förstå, är att du aldrig är ensam. Som barn och ungdom är du skyddad av framförallt FNs barnkonventionen, som är en riktlinje i vår lagstiftning för barn. Varje barn har rätt till en trygg barndom och ungdom och vi finns här för att hjälpa dig. Hos oss kan du få hjälp i form av stödsamtal, juridisk rådgivning och även juridiska ombud. Vi har tystnadsplikt och vi kommer aldrig att röja vad du berättar i förtroende för oss.

Du hittar oss på våra egna hemsidor, men du kan också kontakta oss genom kontaktformuläret på den här hemsidan. Vi garanterar återkoppling inom 24 timmar.

www.bkrobarn.se

www.bkrobarn.eu

B K R O Barn finns för er!