Barn och Kvinnorätts Organisationen B K R O Kraft Force

B K R O arbetar för en ny plattform i arbetet kring våldsutsatta kvinnor. Där vi tror på en samordning av olika stödinsatser för utsatta kvinnor, barn och unga. Vi erbjuder en mängd olika insatser och resurser för kvinnan, som skall leda till en omstart och ett liv i frihet, men också ett liv utan fruktan.

Ni kan även nå oss på våra separata hemsidor,

www.bkroforce.se

www.bkro.eu