Aktuellt

Aktuellt

Detta är en gemensam sida, där både BKRO och BKRO Barn tar upp aktuella händelser, som påverkar både er och indirekt vårt arbete. Vi kommer också att från oktober 2021 utveckla en aktuell kalender för varje månad.