3. okt, 2021

Gängkriminaliteten, del 2

nbsp; Fragment ur verklighetenEn varm vårkväll i maj 2021, klockan var runt 19 på kvällen, sköts en ung man till döds.
Läs mer
25. sep, 2021

Segregationens roll i gängkriminaliteten. Del 1

Sociala och ekonomiska skillnader anses bäst förklara segregationsmönster i Sverige.
Läs mer
21. sep, 2021

Gängkriminaliteten och dess konsekvenser

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra.
Läs mer
18. jul, 2021

När samhället inte skyddar

Under våren och sommaren har vi kunnat bevittna tragedier med kvinnor, som samhället på många vis kunnat undvika.
Läs mer
10. jul, 2021

BO rapport om barnens konsekvenser av covid-19 pandemin

Barnombudsmannen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter redogöra för och analysera konsekvenserna av covid-19-pande...
Läs mer
7. jul, 2021

Barnoch ungas utsatthet

Barn och unga har drabbats hårt under pågående pandemi.
Läs mer
Se fler inlägg