Om oss

Välkommen till vår värld!

Till Barn och kvinnorätts organisationen B K R O Kraft Force, som arbetar för att tillvarata kvinnor och barns rättigheter i Sverige och internationellt. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vi arbetar med att skapa en gemensam plattform i arbetet för utsatta kvinnor och barn. Vår vision är fredade barn och kvinno hus. Vi vänder oss till Dig, som lever i en våldsrelation av fysisk eller psykisk karaktär. Kvinnan men också barnen från dessa trasiga och destruktiva förhållanden.

B K R O började som en reaktion mot samhällets oförmåga att hjälpa kvinnor i sin värsta utsatthet och att Sveriges lagstiftning paradoxalt nog blir en fälla för många kvinnor och deras barn. Vi började nästan som en motståndsrörelse, där vi alla gemensamt hade olika erfarenheter med det gemensamma, att vi brann för att ge kvinnor och barn bättre möjligheter och förutsättningar. Framförallt kommer vi aldrig acceptera att kvinnor och barn offras i en ofungerande rättsapparat.

Vi startade vår Barn och kvinnorätts organisation 2012 och redan två år senare bildade vi även B K R O Barn, då det förelåg ett stort behov att kunna satsa lika mycket på barnen rättigheter som utsatta i vårt samhälle.

Barn och kvinnorätts Organisationen B K R O Kraft Force