Välkommen till B K R O Kraft Force

B K R O Kraft Force är en Barn och kvinnorätts organisation som skapats för att tillvarata utsatta kvinnor och barns rättigheter. Vi kommer att arbeta aktivt för att skapa en helt ny plattform i arbetet för kvinnor och barn. B K R O Kraft Force vill medverka till att förändra vår syn på kvinnor och barns rättigheter. Att dessa frågor skall  prioriteras och inte tillåtas bli ett särintresse i vårt land liksom andra länder.

Även att vidga allmänhetens kunskaper om utsattheten för kvinnor och barn. Inte minst att vara bidragande till drägliga levnadsvillkor och en möjlighet till en nystart och ett bättre liv. För vi på B K R O Kraft Force, tror och brinner för varje individs rättighet till ett bra och drägligt liv. Vi vill vara alla behövande kvinnor och barns röst. Och vi skall förvalta ert förtroende.

B K R O Kraft Force

Barn och kvinnorätts Organisationen B K R O Kraft Force

Välkommen att besöka våra andra hemsidor.

B K R O

www.bkro.eu

www.bkroforce.se

 

B K R O Barn

www.bkrobarn.eu

www.bkrobarn.se